การปล่อย CO2 ทั่วโลกกำลังทำให้โลกสุกและ ‘ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง’ รายงานเตือน

การป้องกันผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายถึงการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม แต่การปล่อย CO2 นั้นสูงมากจนเราต้องข้ามเส้นนั้นภายในหนึ่งทศวรรษ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั่วโลกยังไม่ลดลงเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายสำคัญในการจำกัดภาวะโลกร้อนให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส (2.7 องศาฟาเรนไฮต์) เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ตามรายงานฉบับใหม่ที่เขียนโดยทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติมากกว่า 100 คน ในความเป็นจริง อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะผ่านเส้นนั้นภายในหนึ่งทศวรรษ หากโลกร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับปัจจุบัน การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี...