New Gen Talent, Animation, IPs ถูกตั้งค่าให้เพิ่มพลังให้กับเนื้อหาการฉายภาพยนตร์ภาษาสเปนของ Malaga

เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสเปนแล้ว เนื้อหาการ ฉายภาพยนตร์สเปน ขนาดใหญ่ของ Malaga Festival  ถูกกำหนดให้สร้างขึ้นเพิ่มเติมในปี 2566 โดยอาศัยแกนหลักที่มีศักยภาพในการเติบโตในภาคภาพยนตร์และโทรทัศน์ของสเปนโดยรวม ส่วนหนึ่งของพื้นที่อุตสาหกรรม Mafiz ของ Malaga’s Festival เนื้อหาการฉายภาพยนตร์ของสเปนจะจัดขึ้นในวันที่ 13-16 มีนาคม ซึ่งเร็วกว่าปีนี้หนึ่งสัปดาห์ รายละเอียดแรกถูกนำเสนอที่แผงที่ Ventana Sur เมื่อวันที่...